Olympiades in het leerplan

Al jaren doen honderden scholen in Nederland mee aan de olympiadewedstrijden voor leerlingen in boven- en onderbouw van het VWO. Belangrijkste doelstelling van de olympiades is het stimuleren van individueel talent in de school en van talentbewustzijn op schoolniveau. 

Dit streven naar excellentie verdient een vaste plaats in het onderwijsaanbod en dus in het curriculum. Om scholen te helpen bij het inbedden van de wedstrijden in het onderwijsprogramma voert SLO het project Olympiades in het leerplan uit. Dit project is zowel  bedoeld om scholen te stimuleren deel te nemen aan olympiades als om modellen te ontwikkelen voor het opnemen van de olympiades in het leerplan en het PTA.

Olympiadekeurmerk

Om te zorgen dat olympiades breed gedragen worden door de hele school en minder afhankelijk zijn van een docent, is het olympiadekeurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk geeft scholen de status van Olympiadeschool.

horne1.jpg

Emiel de Kleijn, olympiadecoördinator namens SLO, overhandigt het keurmerk "OlympiadeSchool" aan Karel Pacilly, docent biologie en projectleider van de Philips van Horne.