Olympiades

SLO is de overkoepelend coördinator van acht nationale olympiades en is inhoudelijk betrokken bij de organisatie van zes olympiades. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren in de bovenbouw van havo en vwo aan mee kunnen doen. Het gaat om de volgende olympiades:

SLO biedt de nationale olympiades ondersteuning in organisatorische zin, maar ook inhoudelijk door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van boeiende en uitdagende opdrachten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door de olympiades wordt in oktober één pakket gezamenlijk folder- en postermateriaal naar scholen verzonden. Leerlingen kunnen zich dan (via hun docent) aanmelden voor een nationale olympiade. Alle olympiades starten met een eerste ronde waar een toets op school wordt afgenomen.

Over het algemeen vindt er daarna een tweede ronde plaats en vervolgens een eindronde (bij aardrijkskunde alleen een eindronde). Bij de meeste olympiades plaatsen de winnaars van de eindronde zich voor de internationale olympiade en volgen zij hiervoor nog een korte training. Bij wiskunde is er na de eindronde eerst nog een uitgebreid trainingsprogramma van zeven maanden en worden daarna pas de teamleden voor de internationale olympiade geselecteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator: Emiel de Kleijn (e.dekleijn@slo.nl