Olympiadeschool
Sinds september 2010 kunnen scholen die in het kader van talentontwikkeling veel waarde hechten aan het bevorderen van deelname aan olympiades Olympiadeschool worden.


Keurmerk Olympiadeschool

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Olympiadeschool moet deelname aan olympiades in de school breed gedragen worden. De school vertaalt dit aantoonbaar in randvoorwaarden voor de coördinatie en organisatie van de olympiades. Ook bevordert de school het opnemen van (deelname aan) olympiades in het curriculum.

Op deze pagina's vindt u alle benodigde informatie en voorbeelden van de manier waarop scholen invulling geven aan het zijn van een Olympiadeschool.

logotulp400.jpg