Coördinator

Om deelname aan olympiades soepel te laten verlopen moeten de activiteiten rondom olympiades worden gecoördineerd.

In het menu (links) staan voorbeelden van de manier waarop scholen de rol en taken van de coördinator hebben beschreven.