Gymnasium Apeldoorn

Activiteiten van olympiadecoördinator op het gymnasium Apeldoorn

 • Controle op plaatsing van diverse Olympiades en andere  grotere vakgerichte wedstrijden in de jaarplanning.
  - controle op de bekende vakken (Ak, Bio (ook junior), Nat, Schk, Wisk (3x))
  - plaatsen in de juiste week conform afspraken Olympiade
  - controle op dag en tijdstip gezien afspraken over lesuitval
 • Controle op plaatsing van de Olympiades op de juiste manier in het vakgebonden PTA (afhankelijk van de wensen van de diverse secties)
 • Doorsturen en verzamelen van informatie over interessante Olympiades en wedstrijden die nog niet in onze jaarplanning staan (denk aan vertaalwedstrijd KT, Inespo en informatica Olympiade)
 • Coördineren van uitvoer Olympiades
 • Contacten houden met uitvoerende docenten over:
  - reclame vooraf
  - voorbereiding
  - verslaggeving op bv website of in Periodos
  - omgaan met resultaten bij plaatsing in PTA