Juvenaat in Bergen op Zoom

Taakomschrijving coördinator olympiades  op het Juvenaat in Bergen op Zoom

De coördinator:

  • is contactpersoon van het SLO-project : Olympiades in het leerplan;
  • verzorgt de interne- en externe communicatie over de olympiades (goede resultaten worden nadrukkelijk bekendgemaakt!)
  • coördineert de werving en aanmelding van de leerlingen voor de landelijke competitie;
  • draagt er zorg voor dat er ook een school-interne competitie is. Hiervoor worden met de verantwoordelijke  docent en van de vaksecties afspraken gemaakt
  • draagt er zorg voor dat leerlingen oefenmateriaal en ondersteuning aangeboden krijgen;
  • zorgt dat er tijd binnen het rooster en ruimte in de school geregeld wordt,
    bekijkt de relatie met andere activiteiten in het kader van ‘het Juvenaat excelleert’.