Bataafs Lyceum in Hengelo

Taakomschrijving van de coördinator op het Bataafs Lyceum in Hengelo

De Olympiade coördinator is verantwoordelijk voor

  • de interne- en externe communicatie over de olympiades
  • het onderhouden van contacten met de organiserende instanties
  • afstemming tussen de verschillende secties die deelnemen
  • olympiadepromotie bij de verschillende secties
  • de werving van leerlingen voor olympiades binnen de school
  • afstemming met roostermaker voor tijd binnen het rooster en ruimte in de school 
  • de aanmelding van de leerlingen
  • het aanbieden van oefenmateriaal en het bieden van ondersteuning aan de leerlingen

De coördinator rapporteert rechtstreeks aan de rector