Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Taakomschrijving van de coördinator op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 

Deze taak valt onder de conrector Bovenbouw en Onderwijs.

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • Communicatie met de interne en externe PR-medewerkers.
  • Overleg met de sectieverantwoordelijken olympiades
    De sectieverantwoordelijken zorgen voor de werving en aanmelding voor olympiades. Zij zorgen eveneens voor oefenmateriaal en ondersteuning.
  • Facilitering in tijd en ruimte voor de afname van de olympiades op school
  • Toestemming geven voor afwezigheid leerlingen voor nationale en internationale wedstrijden
  • Organiseren met afdelingsleider hoe de gevolgen van de afwezigheid zo gemakkelijk mogelijk voor de (inter)nationaal deelnemende leerling opgelost kunnen worden.
  • Overleg over de plaats van de olympiades in het schoolplan met de verschillende secties.