Wiringerlant in Wieringerwerf

Bèta coördinator

Verantwoordelijke directieleden zijn Marc Cornelisse en Ada de Haan 100 uur

Activiteiten
• Regelmatig overleg met verantwoordelijke directieleden
• Bètapartnersvergadering (7x per jaar) voorbereiden, bijwonen en informatie doorspelen naar alle bètadocenten op school en het verantwoordelijk directielid
• Een keer per periode overleg met het verantwoordelijk directielid
• Een keer per periode collega’s via de WG informeren over de stand van zaken
• Coördineren en stimuleren van bèta activiteiten op school
• Coördineren van de uitvoer van de modules in het kader van IIO
• Aanvraag/opzetten/communiceren van externe projecten

Contacten
• Collega’s van de bètavakken
• Projectorganisatie bètapartners
• Andere bètapartnerscholen

Resultaten
1.   De twee modules van IIO zijn uitgevoerd.
2.   Er is een extra bèta activiteiten uitgevoerd.
3.   Alle informatie vanuit de vergaderingen is doorgespeeld naar betrokken.
4.   Regelmatig (1x per periode) is er een bijdrage geleverd voor de WG.
5.   Er is een jaarevaluatie opgesteld.