Stedelijk Gymnasium Leiden

Taakomschrijving coördinator olympiadeschool

1. Coördinator organisatie Olympiaden:

  • zorgt voor berichtgeving op de website (aankondigingen en uitslagen);
  • zorgt voor de communicatie en werving mbt aanmelding en voorbereidingen van voorrondes en landelijke & Europese competities;
  • zorgt voor de aanmelding (indien nodig).
  • zorgt voor de organisatie van de wedstrijden binnen de school;
  • stimuleert implementatie.

Olympiaden in het onderwijsprogramma

2. coördinator Olympiaden in het examentraject (secretaris eindexamen):

  • zorgt voor de opvulling, indien vacature coördinator organisatie Olympiaden ontstaat;
  • stimuleert implementatie Olympiaden in het onderwijsprogramma;
  • zorgt voor afstemming Olympiaden en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).