Lorentz Casimir in Eindhoven

Taakomschrijving Olympiade  Coördinator

Doelstelling
De olympiadecoördinator   zorgt ervoor dat de olympiades binnen school aandacht
krijgen.   Maakt beleid om olympiades binnen de school een eigen plaats te geven op het terrein  van talentontwikkeling.
Hierbij  wordt uitgegaan  van de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker  dan winnen, maar ook winnen is het mooiste wat er is.
Belangrijk  daarbij  is:

 • Zo breed mogelijke  aanbieding  van olympiades  waardoor veel leerlingen uitgedaagd worden om mee te doen
 • Zo goed mogelijke  voorbereiding  en faciliteiten  zodat de goede leerling wordt
  uitgedaagd om zo goed mogelijk  te presteren.
 • Vanuit de onderbouw  in de vwo klassen integraal  aanbieden om zo een ideale omgeving  te kweken ook voor vrijwillige deelname in bovenbouw

Algemene  taken
De coördinator zorgt voor de algemene zaken rondom  de olympiades  maar kan taken delegeren naar de secties

 • De SLO- informatie  komt  bij de coördinator  binnen
 • Informatie wordt  aan secties doorgegeven
 • Sectie enthousiast  maken om mee te doen
 • Ook onderbouw  daarbij betrekken:  wiskunde, bio-logie, informatica
 • Coachen van docenten indien dat nodig is
 • Faciliteiten voor leerlingen  regelen:  verlof, reiskosten