Olympiadeschool worden
Scholen die van het bevorderen van deelname aan olympiades een belangrijk beleidspunt binnen de school hebben gemaakt kunnen Olympiadeschool worden. Zij mogen dan het beeldmerk van de Olympiadeschool voeren.
Scholen die in aanmerking willen komen voor het keurmerk Olympiadeschool kunnen voor
1 januari een aanvraag dienen bij SLO (aanvraagformulier). Deze aanvraag wordt besproken in het voorjaarsoverleg van de olympiades en bij goedkeuring ontvangt de school het keurmerk voor het daaropvolgend schooljaar.

Om voor het keurmerk Olympiade School in aanmerking te komen moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden voor het verkrijgen van het keurmerk Olympiadeschool

 • De school biedt gedurende minimaal drie jaar de benodigde faciliteiten om mee te doen aan minimaal vijf olympiades, waarvan minimaal vier tweede fase olympiades.
 • De school heeft in het schooljaar voordat de aanvraag wordt ingediend meegedaan aan minimaal vier olympiades en het schooljaar daarvoor aan minimaal drie olympiades:
    Schooljaardeelname aan aantal olympiades
2016-2017vijf (minimaal 4 bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)
2015-2016vijf (minimaal 4 bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)
2014-2015vijf (minimaal 4 bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)
2013-2014vier (minimaal 3 bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)
2012-2013drie (minimaal 2 bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)
2011-2012drie (minimaal 2bovenbouw olympiades*, eventueel aangevuld met een of meerdere onderbouwolympiades**)

* bovenbouwolympiades zijn Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica en EUSO.
** onderbouwolympiades zijn BOJ, IJSO, NatuurkundeOnderbouw, Beverwedstrijd.

 • Elke leerling mag zich in principe voor elke olympiade aanmelden en krijgt daarvoor de benodigde faciliteiten.
 • Elke leerling - met in zijn vakkenpakket één of meer olympiade vakken - wordt uitgedaagd aan een of meer olympiades mee te doen.
 • Het meedoen aan olympiades is op enigerlei wijze ingebed in het leerplan. De school regelt op welke wijze een leerling een olympiade kan opnemen in het PTA.
 • De school maakt het belang van deelname aan olympiades zichtbaar door in het schoolbeleidsplan een paragraaf over de olympiades op te nemen, waarin informatie wordt gegeven over de visie van de school op deelname aan olympiades, over faciliteiten voor personeel en leerlingen en de manier waarop hierover met belanghebbenden wordt gecommuniceerd.
 • In het communicatieplan van de school is een aparte paragraaf opgenomen over het meedoen aan de olympiades in het kader van Talentontwikkeling.
 • De school wijdt een paragraaf in de schoolgids (programmaboekje/website) aan deelname aan olympiades.
 • Namens de school is één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van de olympiades. Hij of zij draagt zorg voor:
  • de interne- en externe communicatie over de olympiades
  •  tijd binnen het rooster en ruimte in de school
  • de werving voor olympiades
  • de aanmelding van de leerlingen
  • het aanbieden van oefenmateriaal en het bieden van ondersteuning aan de leerlingen   

  logotulp300.jpg