Aanvraagformulier
Een school die in aanmerking wil komen voor het keurmerk olympiadeschool en aan de voorwaarden voldoet kan onderstaand aanvraagformulier invullen en met de bijlagen zenden naar tweedefase@slo.nl.

Verplichte bijlagen

  1. De paragraaf in het schoolbeleidsplan over het belang van en deelname aan olympiades.
  2. De paragraaf in het programmaboekje (dan wel de URL van de website) over het belang van deelname aan olympiades.
  3. Een taakomschrijving van de coördinator.

 IMG_0659.JPG

Het keurmerk Olympiadeschool voor Gymnasium Beekvliet (2 oktober 2012)