Communicatie over olympiades

Communicatie op een Olympiadeschool

Communicatie is integraal onderdeel van het meedoen aan olympiades. Hierdoor kun je je als school, vaksectie, docent en/of leerling profileren. Als school laat je zien dat talentontwikkeling een belangrijk speerpunt is binnen de school. Aan de leerlingen maak je duidelijk dat het leuk is om mee te doen aan de schoolwedstrijd.

De communicatie is zowel gericht op de leerlingen, ouders, omgeving. Schoolinterne media, als lokale media spelen hierbij een grote rol.

Een school kan bij SLO een aanvraag indienen om te worden aangemerkt als Olympiade school. Daarvoor is een aanvraagformulier ontwikkeld dat een school links kan downloaden. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een aantal bijlagen. De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit de coordinatoren van de olympiades. Indien deze commissie positief beslist ontvangt de school van SLO een certificaat van het keurmerk en is de school gerechtigd een naambord met het keurmerklogo te voeren.

Indien op enig moment SLO constateert dat de school niet meer aan de voorwaarden voor het keurmerk voldoet, wordt met de school contact opgenomen. Dit kan als uiterste consequentie hebben dat een school niet langer gerechtigd is het keurmerk en het logo te gebruiken.