Organisatie van olympiades

Organisatie op een Olympiadeschool

Om te garanderen dat de olympiadewedstrijden kunnen worden uitgevoerd is er schoolbreed een docent die de rol van olympiadecoördinator op zich neemt. Enerzijds is hij verantwoordelijk voor de aanmeldingen en de voorbereiding op de landelijke rondes. Anderzijds is hij gefocust op de organisatie van de school-interne 'competitie' waarbij meer leerlingen betrokken zullen zijn. De coördinator stemt samen met de verschillende vaksecties af over de wedstrijdreglementen.

Verder is per olympiadevaksectie één docent verantwoordelijk voor coaching van de leerling(en). Elke leerling wordt maximaal gefaciliteerd om hieraan mee te doen. De docent zorgt voor extra oefenmateriaal en houdt een vragenuurtje. Ook kunnen leerlingen elkaar trainen en voorbereiden op het doornemen van het lesmateriaal en het uitwerken van oefentoetsen uit voorgaande jaren.