Olympiades in de schoolgids
Om ouders te informeren over deelname aan de olympiades kunt u een stukje opnemen in de schoolgids. Hieronder een aantal voorbeelden.

Juvenaat in Bergen op Zoom

Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Of zelfs te kunnen strijden voor een plek in de internationale olympiades. 

Een van de doelstellingen van het Juvenaat is: ‘Leerlingen laten excelleren op maat.’ We streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling in overeenstemming met de capaciteiten van die leerling. Deelname aan een (of meerdere) van de olympiades biedt de mogelijkheid om te excelleren in een leergebied of richting die bij hem past.

Het Juvenaat biedt leerlingen  al enkele jaren de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Inmiddels is er een Olympiadekeurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk geeft scholen de status van Olympiadeschool. Olympiadescholen zorgen ervoor dat olympiades een structurele plaats binnen het curriculum krijgen.  Olympiades zijn dan een vast onderdeel van het leerproces.  Vakken kunnen kiezen voor de olympiade voor toptalent, waarbij elke leerling zich in principe mag aanmelden voor de olympiade. Andere vakken gaan voor klassikaal meedoen. Meedoen aan olympiades zal vooral gebeuren door leerlingen uit de bovenbouw; zij kunnen hiermee excelleren. Bij een enkel vak worden leerlingen in de onderbouw al gestimuleerd om mee te doen met de olympiades. Meedoen is dan belangrijker dan winnen.