Olympiades in het schoolplan
Hieronder staat een aantal voorbeelden van de manier waarop scholen olympiades hebben opgenomen in hun schoolplan.