Juvenaat

Juvenaat in Bergen op Zoom

Excelleren

Een van de doelstellingen van het Juvenaat is: ‘Leerlingen laten excelleren op maat.’ We streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling in overeenstemming met de capaciteiten van die leerling. Excelleren kan op verschillende manieren:
Leerlingen kunnen bijvoorbeeld, boven op hun vereiste programma, een of meerdere extra vakken volgen. Leerlingen kunnen ook uitblinken in bijvoorbeeld sport of muziek. De school probeert hen dan de ruimte te geven te excelleren buiten de school. Binnen school willen we leerlingen zoveel mogelijk stimuleren deel te nemen aan masterclasses of wedstrijden.

Olympiades

Binnen dat laatste kader past deelname aan Olympiades. Olympiades  zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Of zelfs te kunnen strijden voor een plek in de internationale olympiades.

Het Juvenaat biedt leerlingen al enkele jaren de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Inmiddels is er een OlympiadeKeurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk geeft scholen de status van Olympiadeschool. Deelname aan een olympiade hangt niet meer af van het enthousiasme van één docent, maar krijgt een structurele plaats binnen het curriculum. Op die manier is de olympiade een vast onderdeel van het leerproces.  Een aantal vakken kiezen voor de olympiade voor toptalent, waarbij elke leerling zich in principe mag aanmelden voor de olympiade. Andere vakken gaan voor klassikaal meedoen. Bij een enkel vak worden leerlingen in de onderbouw al gestimuleerd om mee te doen met de olympiades. Meedoen is dan belangrijker dan winnen. Maar wellicht zorgt een brede basis in de onderbouw voor meer belangstelling in de bovenbouw.

Om die structurele plaats binnen het curriculum voor de olympiades te realiseren en vervolgens te borgen, willen we een aantal stappen zetten:

  • Een van de docenten is miv 1-8-2010 gefaciliteerd als coördinator olympiades.
  • Van de olympiades in de bovenbouw (aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde) zullen er jaarlijks minstens 4 gerealiseerd worden. Waar mogelijk worden ze opgenomen in het PTA.
  • In de onderbouw proberen we deelname aan olympiades uit te breiden.
    Om de belangstelling voor olympiades te vergroten, wordt er mogelijk een school-interne competitie opgezet.
  • De coördinator zorgt voor een goede interne communicatie naar leerlingen en collega's toe. Belangrijk punt van aandacht zal daarbij zijn: de relatie met andere activiteiten binnen  "Excelleren op maat"  en de manier waarop goede resultaten nadrukkelijk bekend gemaakt worden ("Wall of fame"?)
  • De externe communicatie krijgt gestalte in de informatie over de olympiades op de website. Wanneer er goede resultaten behaald worden, gaat er ook een persbericht uit.
  • De school wil het Olympiadekeurmerk verkrijgen, zodat het Juvenaat een  Olympiadeschool wordt.

Fasering:

2010 – 2011:

 

 

 

 

Aanstellen coördinator OlympiadesVerwerven van het Olympiadekeurmerk.
Borgen van de olympiades in de bovenbouw en de biologie-olympiade in de onderbouw.
Onderzoek naar het opnemen van olympiades in het PTA.
Onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de olympiades in de onderbouw.
Onderzoek naar de mogelijkheid om een school-interne competitie op te zetten.
Interne en externe communicatie verzorgen.

 

2011-2012

 

Realiseren van de mogelijkheden (opname PTA, olympiades onderbouw, school-interne competitie)
Evaluatie en bijstelling.
2012-2013 Evaluatie en bijstelling