Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Onderstaande is een deel uit het hoofdstuk over onderwijs.

Olympiades

De vele olympiades zijn een mogelijkheid bij uitstek voor leerlingen om zich te verdiepen in de verschillende vakken. In 2009-2010 boden we aan:
- Wiskunde
- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Aardrijkskunde
- Deutsch
- IJso
- Euso
- (Een leerling gaf zich zelfstandig op voor de sterrenkunde-olympiade … en won)
In het vak NLT is een module opgenomen waarin leerlingen deelnemen aan minimaal vier olympiades gedurende de drie bovenbouwjaren.

Beleidsvoornemens

  1. Onderzoeken of de Informatica-olympiade ook aangeboden kan worden.
  2. Het verwerven van het Olympiade keurmerk van OC&W.
  3. Onderzoeken of de deelname aan olympiades ook als extra D-cijfer in het schoolexamen opgenomen kan worden. Sinds de nieuwe Tweede Fase kunnen extra schoolexamendelen toegevoegd worden per individuele leerling. Discussie starten.