Tips

Tip 1: Meedoen is vanzelfsprekend

Straal uit dat meedoen vanzelfsprekend is. Dit geldt met name voor die olympiades die mikken op een zo groot mogelijke deelname.  

Tip 2: Werf actief

Een school heeft de afgelopen twintig jaar leerlingen die in aanmerking kwamen voor deelname aan een olympiade (bijvoorbeeld van wiskunde) een brief gestuurd waarin de leerling werd opgeroepen mee te doen. In de brief stond verder dat op school gedurende enkele weken geregeld werd geoefend met oude opgaven.  

Tip 3: Zet de uitslag op school website

Het is een aardige geste naar de leerlingen en er gaat een wervende werking vanuit. Wie zijn de winnaars van de school.


Tip 4: Zet leerlingen met de hoogste score(s) bij elke olympiade in het zonnetje

U kunt leerlingen die goed gepresteerd hebben op een olympiade bijvoorbeeld tijdens de diploma uitreiking in het zonnetje zetten.   

Tip 5: Certificaat

U kunt alle leerlingen die aan een olympiade hebben meegedaan bij de diploma uitreiking een certificaat geven.  

Tip 6: Olympiades in vrije ruimte

Leerlingen kunnen door voorbereiding op en deelname aan één of meer olympiades (gedeeltelijk) invulling geven aan de vrije ruimte. 


Tip 7: Laat toets meetellen

U kunt de prestaties behaald op een olympiade op verschillende manieren meetellen. Enkele voorbeelden:  
  • Elke leerling krijgt een cijfer, bijvoorbeeld tussen  5,5 en 10
  • Klasgemiddelde = 7,0; de rest van de klas wordt daarvan afgeleid
  • Bonus: Deelnemers krijgen een bonus van minimaal 0,1 en  maximaal 1,0. Deze wordt opgeteld bij het laatste schoolexamen cijfer
  • De leerling mag er zelf voor kiezen of hij het cijfer laat meetellen in het PTA.