Olympiades in het PTA

Uit een enquête onder docenten die deelnemen aan een olympiade (N=180) bleek dat een derde van de respondenten het cijfer voor de olympiade meetelt in het PTA.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de prestaties van leerlingen op een olympiade van een cijfer te voorzien, zodat deze kunnen meetellen voor het PTA. Onderstaande suggesties zijn gebaseerd op de resultaten van de enquête.

Zie ook de PowerPoint presentatie

  • U kunt het cijfer voor de olympiade meetellen als een van de onderdelen van het schoolexamen. Klik hier voor voorbeelden van het berekenen van cijfers voor olympiades.
  • U kunt het cijfer voor de olympiade meetellen als bonus op een schoolexamentoets. Klik hier voor voorbeelden van het berekenen van een bonus.

In het menu (links) staan voorbeelden van PTA's.