Verschillende voorbeelden

Gymnasium Apeldoorn

  • Wiskunde (Kangoeroewedstrijd PTA klas 5). Bij deelname wordt de score omgezet in een cijfer.  De leerling kiest zelf of cijfer meetelt.
  • Natuurkunde (PTA klas 6: deelname aan de Olympiade is verplicht, het cijfer kan desgewenst meetellen binnen PTA) 
  • Scheikunde (PTA klas 6: deelname aan de Olympiade is verplicht, het cijfer kan desgewenst meetellen binnen PTA) 
  • Biologie.